Arhive za kategoriju ‘Divlja svinja’

Karakteristike divlje svinje

ponedeljak, 28. jul 2008.

Divlja svinja je oduvek bila prisutna u pojedinim delovima lovišta ” Homolje”. U poslednjih par godina divlje svinje su se proširile na sve delove lovišta tako da danas praktično ne postoji deo lovišta gde ih nema.

Ova izrazito atraktivna divljač za lov narasta u visinu do jednog metra a težina može da joj ide i do 300kg, što zavisi od starosti, pola, klime, ishrane i terena na kome živi.

Boja dlake nije uvek jednaka. Leti je svetlosiva do crvenkasta, a zimi zatvorenosiva ili zatvorenorđasta. Dlaka je oštra čekinjasta. Na leđima dlaka divlje svinje je naročito duga i neki lovci od nje prave perjanice koje nose zadenute za lovački šešir, kao trofej.

Divlja svinja ima odlično razvijeno čulo mirisa i sluha, dok joj je vid slabo razvijen. Na hranu izlazi noću, dok dan provodi u brlogu.,

Divlja svinja ima 44 zuba, stim što su kod vepra očnjaci u donjoj vilici izrazito razvijeni i njihova ukupna dužina može da premaši 27cm. Očnjaci u donjoj vilici nazivaju se sekači i oni neprestanim brušenjem o očnjake u gornjoj vilici(brusače) postaju vrlo oštri i služe kao izvanredno oružje za odbranu i napad.

Divlja svinja se pari u zavisnosti od kvaliteta ishrane i klime. Ako su uslovi povoljni parenje počinje već u novembru mesecu. U suprotnom parenje može da se produži i do januara meseca. Za vreme parenja dolazi do oštrih borbi između veprova. Divlje svinje se prase posle tri meseca tri nedelje i tri dana. Može da oprasi do 12 prasadi. Iz legla nikada ne preživi više od 8 prasadi. Posle dve nedelje od prašenja prasići su u stanju da prate majku. Tada krmače sa mladima napuštaju svoje brloge i sa ostalim krmačama iz krda se okupljaju i započinju zajedničku brigu o prasićima. Ukoliko neka krmača nastrada brigu o njenim mladima preuzima druga krmača iz krda, ali samo do starosti prasića od 4 nedelje. Polno zrele mužjake krmače uklanjaju iz krda,pa oni zajedno provode još par meseci a zatim se svaki mužjak odvaja za sebe i žive kao samci. Vodeću ulogu u krdu ima najveća i najstarija krmača koja uvek ide ispred krda. Njena uloga je vrlo bitna, prva se pari u krdu i na taj način podstiče i mlađe krmače na parenje što dovodi do povećanja populacije, iskusna je i vešto vodi krdo i pri tome ne zazire da u slučaju opasnosti po prasad napadne vuka pa i čoveka.

Ozbiljni i odgovorni lovci nikada neće pucati na vodeću krmaču jer na taj način razbija se krdo, remeti se ritam parenja i samim tim prouzrikuju se velike štete samom lovištu.

Takođe veoma su česta parenja između divljih i pitomih svinja. Ako se takvi melezi primete u lovištu treba ih smesta odstreliti.

Po pitanju ishrane divlja svinja nije probirač već je svaštojed.Jede sve do čega dođe rivenjem, od korenja i krtolastog bilja preko miševa, larvi, glista i crva. Takođe jede i lešine uginulih životinja.

Divlja svinja se može loviti na više načina, čekanjem, prikradanjem i uz pomoć pasa goniča ili terijera.

Divlja svinja se lovi čekanjem pored njiva kada kukurz ili pšenica uđu u fazu nalivanja zrna ili na mestu gde se prethodno bacala hrana i kod svinja se stvorila navika uzimanja hrane sa tog mesta.

Prikradanje je način lova kada se lovac prateći trag divljih svinja prikrada istim. Ovaj način lova se primenjuje kada padne sneg i efikasan je tokom parenja divljih svinja kad su one izrazito neoprezne.

Lov uz pomoć lovačkih kerova je izuzetno atraktivan. Lovni terijeri su za ovakav lov ne prevaziđeni. Divlja svinja sporo izmiče ispred terijera jer je ovaj mali i ne uliva joj strah sem ako se ne radi o izuzetno agresivnim primercima koji se bacaju na divlju svinju i ujedaju je ali takvi primerci ne traju dugo jer najčešće ginu i na taj način plaćaju ceh svojoj preteranoj hrabrosti. Takođe terijer nema veliki radijus kretanja pa je lovac u izglednijoj prilici da po oglašavanju psa priđe i odstreli divljač. Najbolja kombinacija za lov su dve ženke i jedan mužjak koji mogu bez problema da izblokiraju i veđe primerke divljih svinja i na taj način da lovca dovedu u izgledniju priliku za pucanje. Terijeri imaju samo jednu manu što su niski i teško se kreću po dubokom snegu.

Goniči su najomiljeniji lovački psi u Homolju. Vrlo su efikasni u lovu na divlju svinju jer im ne smeta ni visoka vegetacija, ni sneg. Mana im je što se divlje svinje ispred goniča brzo izmiču i lovac iz tih razloga je mnogo kraće vreme u poziciji da puca . Za lov divljih svinja goničima najbitnija je dobra blokada i velika disciplina lovaca. Ukoliko divlje svinje probiju blokadu one odvlače goniče koji ih gone po par sati. Ovo je ujedno i najveća mana goniča u lovu na divlju svinju, njihova upornost u gonjenju koje može da potraje par sati i na taj način da lovac praktično zbog upornosti svojih pasa za taj dan u samom startu završi lov. Iz tih razloga je bitno obučavati goniče da se po upućivanju apela vrate lovcu kako bi ih bilo moguće kontrolisati na terenu. Ovo je vrlo bitno jer na taj način se izbegavaju opasnosti kojima su goniči izloženi(vukovi, krađa, saobraćaj).

Divlje svinje mogu se loviti lovačkim puškama-sačmaricama, lovačkim puškam sa žljebljenim cevima-lovački karabini i kombinirkama.

Većina lovaca u Homolju divlje svinje lovi lovačkim puškama sačmaricama, pri tome u slabije čokiranoj cevi ima zrno”Brenneke” a u cevi sa jačim čokom patronu sa sačmom od 7.55mm do 8..55mm. Jedan od osnovnih razloga za ovo je taj da većina lovaca i nema lovačke karabine a drugi je čisto praktične prirode i odnosi se na prirodu i teren lovišta koje je većim delom prekriveno gustom vegetacijom gde se retko puca na daljinama koje su veće od pedesetak metara, gde je sačmarica sa gore navedenim punjenjem neprikosnovena u svojoj efikasnosti.

Lovački karabin je oružje precizno i efikasno i na daljinama koje prelaze 150m. Sa montiranim optičkim nišanom ovo oružje bez problema rešava situacije i na distancama od 200 do 300m. Mana lovačkih karabina sa obrtnočepnim zatvaračem je u njihovoj sporosti prilikom pucanja. Za razliku od njih moderni poluautomatski lovački karabini su idealni za lov divljih svinja, stim što traže besprekorno održavanje i vrhunsku municiju, u suprotnom mogu da se zagrcnu u kritičnom momentu i da vam zagorčaju život. Kalibri koji su se

pokazali najpouzdanijim kada je u pitanju divlja svinja su:8h57,30-06,7×64,300 WM, 8×68S.

Ali ako želite savršenstvo a imate dovoljno novca, za to zadovoljstvo, ono se zove kombinirka. Kombinirka je lovačka puška sa dve ili tri cevi u zavisnosti od tipa gde je jedna cev obavezno olučena a ostale su glatke.Postoji i kombinirka koja ima dve olučene cevi različitog kalibra i jednu sačmenu.Ili jedna cev olučena a jedna glatka.

Favorit broj 1 mađu kombinirkama je drilig, sa dve glatke i jednom olučenom cevi, u kalibrima 16/16/7h65R ili 12/12/7h65R.ZAŠTO? Tereni u Homolju su prekriveni gustom vegetacijom koju presecaju livade i pašnjaci i gde lovcu čas treba sačmarica a čas karabin, a sve to je sadržano u driligu. Još jedna osobina driling posebno ga izdvaja a to je brzina pucanja njime. Gde u samo par sekundi možete da ispalite tri metka i tako ostvarite het-trik. Nažalost visoka cena ovog fenomenalnog oružja čini ga da ono ostane samo sanak pusti

većine lovaca u Homolju.

Trofej kod divljih svinja jesu kljove vepra, koža i čekinje sa leđa kada je divlja svinja u zimskoj dlaci.